Hoạt động ngoại khóa của học sinh Một giờ học môn Ngữ Văn Văn nghệ kỉ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Hội trại - trường THCS Võng La...